KÍNH NGỮ DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI N3

3 bài học 3 video

Mô tả khóa học

Kính ngữ không khó nếu biết cách học! Trong chuỗi video này, Mon sensei sẽ cùng các bạn ôn tập kiến thức kính ngữ N4, củng cố kiến thức N3!

Đừng bỏ lỡ chuyên mục đặc biệt "kính ngữ dễ xuất hiện trong đề thi N3" ở cuối video để chắc điểm kính ngữ trong đề thi nhé!

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu