PHÓ TỪ N3 THƯỜNG GẶP

6 bài học 6 video

Mô tả khóa học

Phó từ N3 nhiều và khó hơn hẳn cấp độ N4 vì nhiều từ có ý nghĩa na ná nhau. Bổ túc ngay nghĩa và cách sử dụng của các từ này cùng Hiền sensei để ăn điểm trọn vẹn khi đi thi nhé!

(Tài liệu tham khảo sách: 新完全マスター文法N3)

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu