ĐỂ HỌC GIỎI ĐỌC HIỂU N2

9 bài học 9 video

Mô tả khóa học

Dịch nhanh và đúng trong Đọc hiểu JLPT N2 là series gồm 10 video hướng dẫn các kỹ năng làm bài thi phần Đọc hiểu của đề thi JLPT N2 do Mon sensei phụ trách.

Khi hoàn thành khoá học này, các bạn sẽ nắm chắc các nguyên tắc dịch nhanh và đúng để tự tin làm mọi dạng bài đoản văn, trung văn ,trường văn trong đề thi JLPT N2.

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu