50 NGỮ PHÁP N2 JLPT

50 bài học 50 video

Mô tả khóa học

Hiểu-tận-gốc 50 video ngữ pháp N2 qua bài giảng của giáo viên người Nhật - Yuki sensei. 

Trong chuỗi seri, bên cạnh giải nghĩa ý nghĩa và cách dùng, cô Yuki sẽ phân biệt các mẫu ngữ pháp theo đúng tư duy và hoàn cảnh sử dụng thực tế của người Nhật.

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu