TỪ VỰNG N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT

4 bài học 4 video

Mô tả khóa học

Hiểu rõ - nhớ lâu ý nghĩa và cách dùng từ của những từ vựng N2 quan trọng thông qua bài tập cùng "Chuyên gia từ vựng" Ánh sensei nhé!

100 câu từ vựng thường gặp trong kỳ thi JLPT đi kèm giải nghĩa và cách sử dụng trong văn cảnh cụ thể, cực hữu ích với những bạn bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi Taisaku N2!

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu