NGỮ PHÁP N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT

6 bài học 6 video

Mô tả khóa học

Nếu đang thấy ngữ pháp N2 vừa nhiều vừa khó nhớ thì... chúc mừng nhé, bạn đang tìm đúng khoá học rồi đấy.

Trong seri này, Kawa sensei sẽ cùng chúng mình khắc sâu kiến thức ngữ pháp thông qua bài tập ngữ pháp N2 chọn lọc. Trước khi bắt đầu video, hãy điểm qua các mẫu câu bạn đã học để tăng tốc trong phần lựa chọn đáp án nha! 

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu