PHÂN BIỆT TỪ VỰNG N2 HAY NHẦM LẪN

10 bài học 10 video

Mô tả khóa học

Phân biệt tận gốc những cặp từ vựng N2 dễ nhầm lẫn, đánh bay những nỗi hoang mang dẫn đến mất điểm trong mondai từ vựng trong đề thi JLPT.

Mỗi cặp từ sẽ đi kèm giải thích nguồn gốc, từ vựng đi kèm hay ngữ cảnh sử dụng, giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng chỉ sau 1 lần học! 

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu