PHÂN BIỆT NGỮ PHÁP N3 DỄ NHẦM LẪN

9 bài học 9 video

Mô tả khóa học

"Ngữ pháp N3 không khó, chỉ... na ná nhau thôi!" - Ai làm đề rồi mới hiểu, na ná chính là cái bẫy làm nhiều bạn mất điểm oan khi đi thi.

Thế nên, hãy cùng Riki Online phân biệt các mẫu ngữ pháp N3 dễ nhầm lẫn, chắc điểm bunpou khi đi thi trong seri này nhé! 

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu