Học tiếng Nhật Online miễn phí

Riki cung cấp thư viện tài liệu, khoá học MIỄN PHÍ cần thiết giúp bạn học tập tốt hơn, đỗ JLPT với số điểm cao hơn.

Đăng ký miễn phí

Lộ trình học tiếng Nhật từ A-Z

Học video miễn phí

Xem thêm
PHẬN BIỆT TỪ VỰNG N1 HAY NHẦM LẪN
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

NẮM VỮNG 400 TỪ VỰNG MIMIKARA
8 bài học
8 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN BIỆT NGỮ PHÁP N3 DỄ NHẦM LẪN
9 bài học
9 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

N1 GOLDEN WEEK - N1 TƯỞNG KHÓ...NHƯNG MÀ KHÓ
7 bài học
7 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN BIỆT TỪ VỰNG N2 HAY NHẦM LẪN
10 bài học
10 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

N2 SILVER WEEK: BỨT PHÁ JLPT N2 NHANH GỌN
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

NGỮ PHÁP N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT
6 bài học
6 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TIPS LÀM MONDAI NGỮ PHÁP N2
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TỪ VỰNG N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

KANJI N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

50 NGỮ PHÁP N2 JLPT
50 bài học
50 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT JLPT
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

ĐỂ HỌC GIỎI ĐỌC HIỂU N2
9 bài học
9 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÓ TỪ N3 THƯỜNG GẶP
6 bài học
6 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

KÍNH NGỮ DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI N3
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

CHIẾN THUẬT THI ĐỖ N3
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

300 CÂU NGỮ PHÁP N3 CỰC KHÓ - DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI
12 bài học
12 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BỨT PHÁ ĐỌC HIỂU N3
11 bài học
11 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHIÊU LƯU THẾ GIỚI TỪ VỰNG N3
8 bài học
8 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT JLPT
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TỔNG HỢP KIẾN THỨC N5
5 bài học
5 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

SERIES KIẾN THỨC JLPT N4
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

THỂ BỊ ĐỘNG - SAI KHIẾN
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TỔNG HỢP SÁCH MINNA NO NIHONGO
55 bài học
55 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

NGỮ PHÁP N3 MIMIKARA OBOERU
20 bài học
20 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

1 THÁNG LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ JLPT 24 VIDEO
24 bài học
24 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

Giải cứu ĐỌC HIỂU N3
12 bài học
12 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N306
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE N106
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.14
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

N3 TAISAKU
123 bài học
401 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI
144 bài học
507 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa học N4
177 bài học
461 video
1.539.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 Luyện đề
50 bài học
193 video
1.690.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU
99 bài học
379 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa học N5
206 bài học
540 video
829.000đ VIP+ Đăng ký học
Kanji N5-N4
50 bài học
156 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
Kanji N5
25 bài học
96 video
350.000đ VIP+ Đăng ký học
Kanji N4
25 bài học
55 video
350.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI
133 bài học
425 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
Luyện đề N4
43 bài học
43 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
Ngữ pháp cơ bản-chuyên sâu-Ánh Sensei
4 bài học
4 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 LUYỆN ĐỀ
60 bài học
213 video
1.690.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI
112 bài học
560 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 TAISAKU
49 bài học
197 video
2.990.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 Luyện Đề
33 bài học
299 video
3.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Đọc hiểu không đáng sợ N3
19 bài học
97 video
999.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 Junbi-Kanji-từ vựng-ngữ pháp
57 bài học
183 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-KANJI-TỪ VỰNG-NGỮ PHÁP
66 bài học
237 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Giải cứu ĐỌC HIỂU N2
9 bài học
9 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT- BTVN N2 CB
1 bài học
1 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập N2-08 (Tích hợp)
0 bài học
0 video
10.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT- BTVN N3 CB
1 bài học
1 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
TT- BTVN N2 CS
0 bài học
0 video
600.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N3 CS
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N1 CS
1 bài học
1 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
TT- BTVN N1 CB
1 bài học
1 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau live tích hợp N2-09
4 bài học
4 video
2.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau live tích hợp N2-09-Copy
3 bài học
3 video
2.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE TÍCH HỢP N2.08
4 bài học
4 video
2.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N5
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 Luyện đề Nghe hiểu - 50 ngày
13 bài học
147 video
3.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N4
0 bài học
0 video
10.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N4 CS
0 bài học
0 video
10.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N2 Junbi
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N5
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - Luyện đề N3
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - Luyện đề N2
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - Luyện đề N4
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N3 Taisaku
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N2 Taisaku
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N3 Junbi
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
Tổng ôn N2 (Kanji - Từ vựng - Ngữ pháp)
37 bài học
120 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau Live N2-10
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N1.05
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa bài tập N3 - Offline
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N2 Junbi (Mới)
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N304
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.11
0 bài học
0 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP TỔNG ÔN N2
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N3 JUNBI
0 bài học
0 video
5.000.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N2 JUNBI
0 bài học
0 video
6.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N104.TSK
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
N5 TỪ VỰNG CẢI THIỆN
25 bài học
63 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N3 - 90 NGÀY
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N5
0 bài học
0 video
5.000.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N4
0 bài học
0 video
5.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N3CB (mới)
2 bài học
2 video
10.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.13
0 bài học
0 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N2CB ( mới )
2 bài học
2 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Test 25 bài
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 Tổng ôn Kiến thức
68 bài học
222 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N5 TỔNG ÔN KIẾN THỨC
106 bài học
243 video
829.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N4 tổng ôn
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N5 KIDS
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI TÍCH HỢP
63 bài học
219 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE [TỔNG ÔN N2- QUYẾT ĐỖ N1]
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.12
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N3 tổng ôn
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N5 SCTD
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học

Giáo viên giảng dạy và biên soạn

  • Shin Sensei
  • Hiền Sensei
  • Mon Sensei
  • Tuyền Sensei
  • Linh Sensei

Câu hỏi thường gặp?

Thư viện khoá học MIỄN PHÍ 100% nha, nhằm mục đích hỗ trợ và nâng cao khả năng tự học Riki dành cho bạn.

Việc đăng ký rất đơn giản, Riki hướng dẫn em đăng tải tại đây nhé : help.riki.edu.vn

Em tham gia cộng đồng học tiếng nhật của Riki: Tham gia ngay đăng bài hỏi đáp sẽ được sensei trả lời.Ngoài ra khi học, trên hệ thống có phần hỏi đáp em #comment trực tiếp tại bài học nhé.

Sensei tư vấn MIỄN PHÍ: Tại đây giúp các bạn học viên có lộ trình học tốt nhất. RIKI luôn đồng hành cùng bạn trên chặng đường học tiếng Nhật