Học tiếng Nhật Online miễn phí

Riki cung cấp thư viện tài liệu, khoá học MIỄN PHÍ cần thiết giúp bạn học tập tốt hơn, đỗ JLPT với số điểm cao hơn.

Đăng ký miễn phí

Học video miễn phí

Xem thêm
PHÂN BIỆT TỪ VỰNG N1 HAY NHẦM LẪN
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

NẮM VỮNG 400 TỪ VỰNG MIMIKARA
8 bài học
8 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN BIỆT NGỮ PHÁP N3 DỄ NHẦM LẪN
9 bài học
9 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

N1 GOLDEN WEEK - N1 TƯỞNG KHÓ...NHƯNG MÀ KHÓ
7 bài học
7 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN BIỆT TỪ VỰNG N2 HAY NHẦM LẪN
10 bài học
10 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

N2 SILVER WEEK: BỨT PHÁ JLPT N2 NHANH GỌN
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

NGỮ PHÁP N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT
6 bài học
6 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TIPS LÀM MONDAI NGỮ PHÁP N2
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TỪ VỰNG N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

KANJI N2 QUAN TRỌNG TRONG JLPT
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

50 NGỮ PHÁP N2 JLPT
50 bài học
50 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT JLPT
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

ĐỂ HỌC GIỎI ĐỌC HIỂU N2
9 bài học
9 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÓ TỪ N3 THƯỜNG GẶP
6 bài học
6 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

KÍNH NGỮ DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI N3
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

CHIẾN THUẬT THI ĐỖ N3
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

300 CÂU NGỮ PHÁP N3 CỰC KHÓ - DỄ XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI
12 bài học
12 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BỨT PHÁ ĐỌC HIỂU N3
11 bài học
11 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHIÊU LƯU THẾ GIỚI TỪ VỰNG N3
8 bài học
8 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT JLPT
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TỔNG HỢP KIẾN THỨC N5
5 bài học
5 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

SERIES KIẾN THỨC JLPT N4
3 bài học
3 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

THỂ BỊ ĐỘNG - SAI KHIẾN
4 bài học
4 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

TỔNG HỢP SÁCH MINNA NO NIHONGO
55 bài học
55 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

NGỮ PHÁP N3 MIMIKARA OBOERU
20 bài học
20 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

1 THÁNG LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ JLPT 24 VIDEO
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

Giải cứu ĐỌC HIỂU N3
12 bài học
12 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N306
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE N106
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.14
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU ZOOM LỚP ĐỌC HIỂU CHỐNG TRƯỢT JLPT
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE TỔNG ÔN N2 - MÙA 2
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.15
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP 50N2 - MÙA 5
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE N1.10
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

MINITEST N3
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE N1.11 TSK
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

BÀI TẬP SAU LIVE LỚP 90N3 - MÙA 3
0 bài học
0 video

Nhận bằng chứng nhận Online

Học tiện lợi trên APP

N3 TAISAKU
61 bài học
206 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI
144 bài học
507 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa học N4
152 bài học
399 video
1.539.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 Luyện đề
50 bài học
193 video
1.690.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU
59 bài học
207 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa học N5
156 bài học
354 video
829.000đ VIP+ Đăng ký học
Kanji N5-N4
50 bài học
156 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
Kanji N5
25 bài học
96 video
350.000đ VIP+ Đăng ký học
Kanji N4
25 bài học
55 video
350.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI
114 bài học
369 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
Luyện đề N4
43 bài học
43 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
Ngữ pháp cơ bản-chuyên sâu-Ánh Sensei
4 bài học
4 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 LUYỆN ĐỀ
67 bài học
263 video
1.690.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI
97 bài học
446 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 TAISAKU
49 bài học
197 video
2.990.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 Luyện Đề
33 bài học
299 video
3.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Sách đọc hiểu N3 RIKI
23 bài học
119 video
1.190.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 Junbi-Kanji-từ vựng-ngữ pháp
57 bài học
183 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-KANJI-TỪ VỰNG-NGỮ PHÁP
66 bài học
237 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Giải cứu ĐỌC HIỂU N2
9 bài học
9 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập N2-08 (Tích hợp)
0 bài học
0 video
10.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT- BTVN N2 CS
0 bài học
0 video
600.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N3 CS
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N1 CS
1 bài học
1 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N1 CB
1 bài học
1 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau live tích hợp N2-09
4 bài học
4 video
2.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau live tích hợp N2-09-Copy
3 bài học
3 video
2.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE TÍCH HỢP N2.08
4 bài học
4 video
2.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT-BTVN N5
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 Luyện đề Nghe hiểu - 50 ngày
13 bài học
147 video
3.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N4
0 bài học
0 video
10.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N4 CS
0 bài học
0 video
10.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N2 Junbi
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N5
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - Luyện đề N3
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - Luyện đề N2
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - Luyện đề N4
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N4
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N3 Taisaku
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N2 Taisaku
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N3 Junbi
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
Tổng ôn N2 (Kanji - Từ vựng - Ngữ pháp)
37 bài học
120 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau Live N2-10
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N1.05
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa bài tập N3 - Offline
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Minitest N2 Junbi (Mới)
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N304
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.11
0 bài học
0 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP TỔNG ÔN N2
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N3 JUNBI
0 bài học
0 video
5.000.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N2 JUNBI
0 bài học
0 video
6.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N104.TSK
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N3 - 90 NGÀY
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N5
0 bài học
0 video
5.000.000đ VIP+ Đăng ký học
OFFLINE - N4
0 bài học
0 video
5.000.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N3CB (mới)
2 bài học
2 video
10.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.13
0 bài học
0 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N2CB ( mới )
2 bài học
2 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
B2B - Test 25 bài
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 Tổng ôn Kiến thức
68 bài học
222 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N5 TỔNG ÔN KIẾN THỨC
106 bài học
243 video
829.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N4 tổng ôn
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN - KID 1
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI TÍCH HỢP
71 bài học
218 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE [TỔNG ÔN N2- QUYẾT ĐỖ N1]
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N2.12
0 bài học
0 video
1.200.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN Tổng ôn N3 Luyện đề
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN N5 SCTD
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
CHỐNG TRƯỢT ĐỌC HIỂU JLPT
20 bài học
60 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N307
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N1 CHUYÊN SÂU
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Sách Từ vựng N1 Riki (tặng kèm)
18 bài học
162 video
1.390.000đ VIP+ Đăng ký học
Sách Từ vựng N1 Riki (VIP)
18 bài học
162 video
1.390.000đ VIP+ Đăng ký học
Sách đọc hiểu N2 RIKI
16 bài học
95 video
1.290.000đ VIP+ Đăng ký học
Sách Từ vựng N2 RIKI
20 bài học
113 video
1.290.000đ VIP+ Đăng ký học
TEST TỔNG LETCO
0 bài học
0 video
1.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP 90 NGÀY N3
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Bài tập sau live lớp 50N1 - Mùa 5
0 bài học
0 video
1.500.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN KID 2
0 bài học
0 video
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N1.09
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 KANJI TÍCH HỢP
16 bài học
93 video
8.000.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 KANJI TÍCH HỢP
28 bài học
80 video
8.000.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa học N5-HVC
231 bài học
603 video
829.000đ VIP+ Đăng ký học
Khóa học N4-HVC
202 bài học
535 video
1.539.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP TỔNG ÔN N3 FREE PRO+
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N2.16
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE LỚP N309
0 bài học
0 video
N1 JUNBI-HVC
112 bài học
560 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 TAISAKU-HVC
49 bài học
197 video
2.990.000đ VIP+ Đăng ký học
MINI TEST N1
0 bài học
0 video
1.000.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N2.17
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
TT- BTVN Tổng ôn N2 Luyện đề
0 bài học
0 video
600.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-HVC
171 bài học
526 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU-HVC
111 bài học
406 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-HVC
187 bài học
659 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 TAISAKU-HVC
186 bài học
588 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
BÀI TẬP SAU LIVE N2 TỔNG ÔN MÙA 3
0 bài học
0 video
500.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-KANJI
36 bài học
72 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-TỪ VỰNG (MỚI)
11 bài học
94 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-NGỮ PHÁP KAIZEN
24 bài học
120 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-ĐỌC HIỂU
19 bài học
40 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-NGỮ PHÁP (CŨ)
20 bài học
71 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-NGỮ PHÁP MIMIKARAOBOERU
21 bài học
56 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 JUNBI-NGHE HIỂU (MỚI)
13 bài học
54 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-KANJI (MỚI)
29 bài học
85 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-TỪ VỰNG (MỚI)
20 bài học
113 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-NGỮ PHÁP
21 bài học
62 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-ĐỌC HIỂU (MỚI)
12 bài học
35 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-ĐỌC HIỂU NÂNG CAO
15 bài học
30 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 JUNBI-NGHE HIỂU
17 bài học
44 video
2.929.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI-KANJI
23 bài học
190 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI-TỪ VỰNG - MỚI
17 bài học
161 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI-NGỮ PHÁP
21 bài học
48 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI-ĐỌC HIỂU
26 bài học
26 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N1 JUNBI-NGHE HIỂU
10 bài học
21 video
3.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU-TỪ VỰNG - JANJI
25 bài học
82 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU-NGỮ PHÁP CẢI THIỆN
12 bài học
38 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU-ĐỌC HIỂU CẢI THIỆN
10 bài học
60 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
N2 TAISAKU-NGHE HIỂU CẢI THIỆN
12 bài học
27 video
2.490.000đ VIP+ Đăng ký học
TT - BTVN Tổng ôn N3-N2CB
0 bài học
0 video
100.000đ VIP+ Đăng ký học
N3 TAISAKU-ĐỌC HIỂU
14 bài học
67 video
2.290.000đ VIP+ Đăng ký học

Giáo viên giảng dạy và biên soạn

  • Shin Sensei
  • Hiền Sensei
  • Mon Sensei
  • Tuyền Sensei
  • Linh Sensei

Câu hỏi thường gặp?

Thư viện khoá học MIỄN PHÍ 100% nha, nhằm mục đích hỗ trợ và nâng cao khả năng tự học Riki dành cho bạn.

Việc đăng ký rất đơn giản, Riki hướng dẫn em đăng tải tại đây nhé : help.riki.edu.vn

Em tham gia cộng đồng học tiếng nhật của Riki: Tham gia ngay đăng bài hỏi đáp sẽ được sensei trả lời.Ngoài ra khi học, trên hệ thống có phần hỏi đáp em #comment trực tiếp tại bài học nhé.

Sensei tư vấn MIỄN PHÍ: Tại đây giúp các bạn học viên có lộ trình học tốt nhất. RIKI luôn đồng hành cùng bạn trên chặng đường học tiếng Nhật