Bạn muốn học tiếng Nhật mà không cần đến trung tâm để theo học, bạn đang tìm hiểu một khoá học tiếng nhật online miễn phí. ĐÂY!!! kho video học tiếng Nhật online miễn phí gửi tới mọi người

  1. Tiếng nhật online

  2. Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

  3. Bảng chữ cái tiếng Nhật katakana

  4. 15 phút hán tự mỗi ngày phần (1-2-3)

  5. Đề thi tiếng Nhật N3 JLPT ( từ vựng-ngữ pháp-kanji)

  6. Đọc hiểu JLPT N3-N2