Nguyễn Thị Ánh

Họ tên: Nguyễn Thị Ánh

Trình Độ: N1

_____________________________________

Tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Nhật trường Đại học Phương Đông.Gắn bó với Riki gần 2 năm,cô Ánh là giáo viên luyện thi N3 N2 hàng đầu của trung tâm.